czwartek, 13 lutego 2014

Komentarze w Excelu

logo_Excel
Jak dodać komentarz do komórek Excela?

Excel umożliwia dodawanie do komórek komentarzy opisujących poszczególne wartości lub działanie niektórych formuł.

Aby dodać komentarz do komórki, należy zaznaczyć ją i wykonać jedną z następujących czynności:
  • Wybrać polecenie Recenzja/Komentarze/Nowy komentarz;
  • Prawym przyciskiem myszy kliknąć komórkę i z menu podręcznego wybrać polecenie Wstaw komentarz;
  • Nacisnąć klawisz skrótu Shift+F2
Komórki, do których dołączono komentarz, są oznaczone małym czerwonym trójkątem w prawym górnym rogu. Gdy na takiej komórce umieści się wskaźnik myszy, pojawi się przypisany do niej komentarz.

komentarze w Excelu
komentarze  - screen Excel 2007poniedziałek, 10 lutego 2014

Jak zrobić wygładzone wykresy w Excelu?

logo_Excel
Jak zrobić w Excelu ładniejsze
i wygładzone wykresy?

Wykresy liniowe pozwalają na czytelną prezentację trendów czasowych na bazie ograniczonej liczby punktów danych. Linia łącząca kolejne punkty może jednak wyglądać nienaturalnie ze względu na wyraźne załamania (seria 1). Aby wygładzić wykres (seria 2):
- należy kliknąć linię danych prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie "formatuj serię danych"
- następnie w wyświetlonym oknie należy przejść do sekcji "styl linii" i zaznaczyć na dole listy opcji pole "wygładzone linie".

Excel - wykres wygładzony
Wykres liniowy wygładzony - Screen Excel 2007 Powiązane posty:wtorek, 10 grudnia 2013

Odwołanie względne, bezwzględne i mieszane (tzw. dolar $) w Excelu

logo_Excel
Jak zrobić odwołanie względne, bezwzględne i mieszane w Excelu?
Co daje dodanie dolara $ przed nazwą kolumny i/lub numerem wiersza?

Istnieją trzy rodzaje odwołań do komórek lub obszarów komórek:
  • względne - domyślne odwołanie Excela - odwołania do kolumn i wierszy mogą zmieniać sie podczas kopiowania formuły z jednej komórki do drugiej, ponieważ odnoszą się do bieżącego położenia komórki w arkuszu.
  • bezwzględne - odwołania do kolumn i wierszy nie zmieniają się podczas kopiowania formuły, ponieważ dotyczą rzeczywistego adresu komórki. W bezwzględnym odwołaniu znak "dolara" $ występuje przed nazwą kolumny i numerem wiersza, np. $B$7.
  • mieszane - odwołanie wiersza jest względne, a odwołanie kolumny bezwzględne lub na odwrót. Tylko jedna część adresu jest wtedy bezwzględna, np. $B7 lub B$7.

Zmienić charakter odwołanie można poprzez wprowadzanie z klawiatury zanku dloara, lub posługując się skrótem F4. Naciskając kilka razy na danej zaznaczonej komórce będą się zmieniać kolejno typy odwołań.
sobota, 2 listopada 2013

Jak zrobić prosty kalkulator VAT(brutto - netto) w Excelu?

kalkulator VAT (brutto - netto) w Excelu
Jak obliczyć podatek VAT?
Jak obliczyć wartość netto - brutto?


Temat obliczeń w Excelu dotyczących wartości procentowej liczby (podatku) poruszałem w poście: jak policzyć kwotę podatku VAT?
Poproszono mnie, jednak o zrobienie prostego kalkulatora pozwalającego obliczać kwotę podatku VAT posiadając jako daną wejściową kwotę netto lub brutto. Na podstawie tego założenia powstał prosty kalkulatorek VAT z taka opcją ( z wykorzystaniem check boxa).

Zapraszam na moja stronę tematyczną o kalkulatorach w Excelu w celu pobrania przykładowego pliku.


kalkulator VAT(brutto - netto) w Excelu - pobierz

Podstawową stawką w Polsce (w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013) jest stawka 23%.
Dla niektórych towarów i usług przewidziano stawki obniżone, min.: 8%, 7%, 5%. Więcej szczegółów w ustawie.

 Inne kalkulatory:

Jak zrobić kalkulator lokat w Excelu?

Kalkulator lokat w Excelu

Jak zrobić kalkulator lokat w Excelu?
Jak obliczyć zysk (odsetki) z lokaty?


Lokata to jeden z najpopularniejszych produktów oszczędnościowych oferowany przez banki. Zasada jego działania jest bardzo prosta: klient banku wpłaca pieniądze do banku na określony termin, a po tym czasie otrzymuje oszczędności powiększone o naliczone odsetki.

Korzystając z prostych działań matematycznych w bardzo prosty sposób można stworzyć kalkulator lokat terminowych w Excelu.

Zapraszam na moja stronę tematyczną o kalkulatorach w Excelu w celu pobrania przykładowego pliku.


Kalkulator lokat w Excelu - pobierz

 Inne kalkulatory:


środa, 16 października 2013

Jak zablokować okienka, wiersze, kolumny w Excelu?

logo_Excel
Jak zablokować wiersz np. nagłówka tabeli?
Jak zablokować kolumny np. kolumnę z datami?
Jak zablokować wiersze i kolumny jednocześnie? 


Blokowanie określonych wierszy i kolumn w arkuszu, szczególnie z dużą ilością danych jest czasami przydatne. Często blokuje górny wiersz z nagłówkami, aby był zawsze widoczny podczas przewijania zawartości arkusza.

Zablokować można tylko górny wiersz arkusza, tylko lewą kolumnę arkusza lub wiele wierszy i kolumn jednocześnie. Jeśli na przykład zablokowano wiersz 1, a potem podjęto decyzję o zablokowaniu kolumny A, wiersz 1 nie będzie już zablokowany. Aby jednocześnie zablokować wiersze i kolumny, należy wybrać opcję ich zablokowania w tym samym momencie.

Jak zablokować wiersz np. nagłówka tabeli?

Aby zablokować wiersz, zaznacz wiersz poniżej wiersza, który ma pozostawać widoczne podczas przewijania – w naszym przypadku wiersz drugi.

Blokowanie wiersza - screen Excel 2010
Blokowanie wiersza - screen Excel 2010


Na karcie Widok w grupie Okno kliknij strzałkę poniżej pozycji Zablokuj okienka.
- Aby zablokować tylko jeden wiersz, kliknij pozycję Zablokuj górny wiersz.
- Aby zablokować więcej niż jeden wiersz lub jedną kolumnę albo wiersze i kolumny jednocześnie, kliknij pozycję Zablokuj okienka.

Zablokuj okienka - screen Excel 2010
Zablokuj okienka - screen Excel 2010


Jak zablokować kolumny np. kolumnę z datami?

Aby zablokować kolumny, zaznacz kolumnę po prawej stronie kolumn, które mają pozostawać widoczne podczas przewijania – w naszym przypadku kolumnę B.

Blokowanie kolumny - screen Excel 2010
Blokowanie kolumny - screen Excel 2010


Na karcie Widok w grupie Okno kliknij strzałkę poniżej pozycji Zablokuj okienka.
- Aby zablokować tylko jedną kolumnę, kliknij pozycję Zablokuj górną kolumnę.
- Aby zablokować więcej niż jeden wiersz, kliknij pozycję Zablokuj okienka.

Jak zablokować wiersze i kolumny jednocześnie?

Aby zablokować wiersze i kolumny, kliknij komórkę poniżej i na prawo od wierszy i kolumn, które mają pozostawać widoczne podczas przewijania.

Blokowanie wiersza i kolumny jednocześnie - screen Excel 2010
Blokowanie wiersza i kolumny jednocześnie - screen Excel 2010

Na karcie Widok w grupie Okno kliknij strzałkę poniżej pozycji Zablokuj okienka.
Aby zablokować wiersze i kolumny jednocześnie, kliknij pozycję Zablokuj okienka.

poniedziałek, 1 lipca 2013

Jak dodać Nowy Arkusz w Excelu?

Jak dodać Nowy Arkusz w Excelu?
Jak wstawić nowe Arkusze w skoroszycie Excela?
Jakie istnieją metody dodawania arkuszy w Excelu?
W Excelu zamiast umieszczać wszystko w jednym arkuszu, można posegregować informację i rozmieścić je w kilku arkuszach. W związku z tym może istnieć potrzeba dodania kilku a nawet kilkunastu nowych arkuszy.

Istnieją trzy sposoby dodawania nowego arkusza do skoroszytu:
  • Kliknięcie kontrolki WSTAW ARKUSZ znajdującej się z prawej strony ostatniej karty arkusza,
Wstaw Arkusz w Excelu - Excel 2010 Screen
Wstaw Arkusz w Excelu - Excel 2010 Screen
  • Naciśnięcie klawisza SHIFT + F11,
  • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy karty arkuszy, a następnie wybranie z menu podręcznego polecenie WSTAW i uaktywnienie karty OGÓLNE okna dialogowego WSTAWIANIE. Następnie należy kliknąć ikonkę ARKUSZ i przycisk OK.

Wstaw Arkusz w Excelu - Excel 2010 Screen
Wstaw Arkusz w Excelu - Excel 2010 ScreenPopularne posty